خرید خودکار عرضه اولیه بورسی لغو شد
طبق تصمیم شرکت فرابورس ایران، شرکت‌های کارگزاری ملزم به حذف قرارداد خرید خودکار عرضه‌ اولیه در خدمات خود شده‌اند؛ بنابراین خرید عرضه‌های اولیه از این پس مستقیماً از سوی سهام‎داران انجام خواهد شد
به گزارش صبحانه، طبق تصمیم شرکت فرابورس ایران، شرکت‌های کارگزاری ملزم به حذف قرارداد خرید خودکار عرضه‌ اولیه در خدمات خود شده‌اند؛ بنابراین خرید عرضه‌های اولیه از این پس مستقیماً از سوی سهام‎داران انجام خواهد شد.