مالیات کارکنان و مشاغل چقدر شد؟
بر اساس بررسی درآمدهای مالیاتی سال گذشته، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدها مالیات وصول شد که نسبت به عملکرد سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ درصد رشد دارد.
مالیات کارکنان و مشاغل چقدر شد؟
به گزارش صبحانه،مالیات بر درآمدی یکی از سرفصل‌های مالیاتی است که اجزای آن حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مشاغل، مستغلات، درآمدهای متفرقه است.

بنا به آمار خزانه از وضعیت درآمدهای مالیاتی، سال گذشته حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدها مالیات وصول شد که نسبت به عملکرد سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ درصد رشد دارد. همچنین این بخش توانست ۱۰۷ درصد رقم مصوب را محقق کند.

مالیات کارکنان و مشاغل چقدر شد؟

سال ۹۹ کارکنان بخش عمومی ۱۲۷۵۰ میلیارد تومان و نیز از بخش خصوصی ۱۱ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان مالیات حقوق پرداخت کردند.

دریافت مالیات از مشاغل و صنوف به دلیل حساسیت و اهمیتی که دارد، همیشنه مورد توجه بوده و البته بخش قابل توجهی از مشاغل براساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، روی رقم مالیاتی توافق صورت می‌گیرد که با روح قانون نیز همخوانی ندارد و بایستی مالیات براساس میزان درآمد باشد که به دلیل نبود زیرساخت‌ها و اطلاعات دقیق و شفاف،  نظام مالیاتی این امکان قانونی را برای مصالحه و توافق فراهم کرده است.

براین اساس به دلیل شرایط ناشی از کرونا و رکود اقتصادی درآمد ناشی از فعالیت مشاغل کمتر از سال ۹۸ بالغ بر رقم ۱۰۴۴۵ میلیارد تومان وصول شد که رشد منفی ۱۰ درصدی را ثبت کرد، در حالی که به نسبت تورم نیز مالیات از این بخش ستانده نشد.

از بخش مالیات مستغلات هم ۲۱۷۸ میلیارد تومان درآمد به دست آمد که ۴۲ درصد نسبت به عملکرد سال ۹۸ افزایش دارد.