الزام به عرضه تخم مرغ بسته بندی در شرایط یخچالی لغو شد
با توجه به درخواست اتاق اصناف ایران از وزارت صمت، الزام و اجبار نگهداری و عرضه تخم مرغ بسته بندی در شرایط یخچالی با موافقت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد.
به گزارش صبحانهبا توجه به درخواست اتاق اصناف ایران از وزارت صمت، الزام و اجبار نگهداری و عرضه تخم مرغ بسته بندی در شرایط یخچالی با موافقت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد.به نقل از اتاق اصناف ایران در پی رایزنی اتاق اصناف ایران مبنی بر عدم نگهداری و عرضه تخم مرغ بسته بندی در شرایط یخچالی و با توجه به نوسانات تخم مرغ و تاثیر اجرای این طرح بر افزایش قیمت ها و عدم وجود زیرساخت های لازم در شبکه توزیع کشور، این الزام تا اطلاع ثانوی لغو شد. 

براساس اعلام اتاق اصناف ایران، علیرغم اهمیت و اصلح بودن نگهداری و عرضه تخم مرغ در شرایط مناسب بهداشتی و با وجود الزام واحدهای صنفی به عرضه تخم مرغ بسته بندی یخچالی از ابتدای بهمن 99 و ابلاغ این بخشنامه در روز 17 دی، اتاق اصناف ایران در نامه ای به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت خواستار لغو و توقف عملیاتی شدن این بخشنامه شد و مطابق نامه شماره 60.262948 معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت «عدم الزام و اجبار نگهداری و عرضه تخم مرغ بسته بندی در شرایط یخچالی» را ابلاغ کرد.