ورود به کدام استان‌ها طی دو هفته بعدی کاملا ممنوع است؟
ورود افراد و خودرو‌های غیربومی به تمام شهر‌های استان‌های قرمز طی دو هفته آینده ممنوع است.
ورود به کدام استان‌ها طی دو هفته بعدی کاملا ممنوع است؟