آخرین قیمت گوشی‎های سامسونگ در بازار
در جدولی بهای برخی گوشی‌های سامسونگ در بازار تهران را اعلام کرد.
به گزارش صبحانه،در جدولی بهای برخی گوشی‌های سامسونگ در بازار تهران را اعلام کرد.

جدول زیر دربردارنده قیمت برخی مدل‌های گوشی سامسونگ است. ممکن است قیمت‌ها در بازار فاصله‌ای اندک با این جدول را دارا باشد.

آخرین قیمت گوشی‎های سامسونگ در بازار