آخرین وضعیت بازگشت ارزهای بلوکه شده از کره جنوبی
سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت بازگشت ارزهای بلوکه شده ایران از کره جنوبی گفت: در قبال کره جنوبی نگرانی خود را اعلام کردیم؛ اخیرا علائمی ارسال کرده بوده و مسیر جزئی ورود دارو به کشورمان از این طریق نیز باز شده بود.
آخرین وضعیت بازگشت ارزهای بلوکه شده از کره جنوبیبه گزارش صبحانه،علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال درباره آخرین وضعیت بازپس‌گیری اموال ارزی ایران در کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر گفت: وزارت امور خارجه و کمیته مربوطه این موضوع را دنبال می‌کند.

وی افزود: ما ده‌ها میلیارد دلار ارز در کشورهای دیگر داریم که همه این ارقام باید به کشور برگردد.

سخنگوی دولت گفت: در قبال کره جنوبی نگرانی خود را اعلام کردیم؛ اخیرا علائمی ارسال کرده بوده و مسیر جزئی ورود دارو به کشورمان از این طریق نیز باز شده بود.