وزیر بهداشت به دغدغه‌ پرستاران درباره اضافه کار ترتیب اثر داد
در پی گلایه پرستاران از شفاف نبودن پرداخت کارانه و اضافه کار، با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پرداخت اضافه کار و کارانه پرستاران از اول اسفند به صورت جداگانه پرداخت می شود.
به گزارش صبحانه، در پی گلایه پرستاران از شفاف نبودن پرداخت کارانه و اضافه کار، با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پرداخت اضافه کار و کارانه پرستاران از اول اسفند به صورت جداگانه پرداخت می شود.

مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت: اواخر سال ۹۶ کارگروه تخصصی اصلاح نظام پرداخت با حضور نمایندگان پرستاری سراسر کشور، اقتصاد درمان و توسعه به منظور بررسی مسایل و مشکلات نظام پرداخت پرستاران با طرح قاصدک در معاونت پرستاری تشکیل شد و پس از ۱۲ جلسه مستمر نتایج آن در جلسه مشترک معاونت پرستاری با معاونت توسعه مدیریت و منابع و درمان وزارت بهداشت مطرح و تصمیمات مهمی در حوزه پرداختی پرستاران اتخاذ شد که مهمترین آنها اصلاح شیوه پرداخت کارانه و اضافه‌کار کارکنان غیر پزشک بود که برای اجرا به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ و براساس آن از ابتدای اسفند ۹۸ پرداخت اضافه کار و کارانه جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.

وی مصوبات جلسه مشترک با کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع و قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت را اعلام کرد و افزود: این اصلاحات تا زمان تعریف و جایگزینی یک مدل مناسب پرداختی لازم الاجراست و امیواریم پس از غلبه بر بحران کرونا مدل جایگزین تعریف و پرداختی کارانه و اضافه کار پرستاران با مدل جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد.

وی گفت: بر این اساس از ابتدای اسفند ۹۸ پرداخت اضافه کار از کارانه پرستاران جداگانه محاسبه و براساس قوانین مربوط در سقف عملکرد بودجه تفصیلی و از درآمدهای اختصاصی اقدام شود.

حضرتی افزود: همچنین سهم کارانه کارکنان غیرپزشک ۹۰ درصد از ۳۷.۵ درصد جزو حرفه ای بیمارستان موضوع ماده یک دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و مجزا از سقف ریالی اضافه کاری است. سقف ریالی اضافه کاری براساس تفاهمنامه بین معاونت توسعه با رئیس هر بیمارستان و بر اساس تفاهمنامه سقف ریالی اضافه کاری از درآمد اختصاصی بیمارستان تامین شود.

وی گفت: همانند گذشته تا ۷۵ درصد از سهم کارانه برای پرداخت کارکنان تشخیصی و درمانی بیمارستان اختصاص یابد و مدیران پرستاری باید به داشبورد سامانه دسترسی داشته باشد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت افزود: دانشگاه علوم پزشکی می تواند از محل ۵ درصد سهم موسسه برای ترمیم پرداختی کارانه کارکنان غیرپرشک در بیمارستانهای اعصاب و روان و سوختگی و سایر بیمارستان ها در مناطق کم برخوردار پس از تصویب در هیات امنا اقدام کند. همچنین کارگروه کارانه هر دانشگاه باید بر توزیع مبالغ توزیع و نحوه پرداخت نظارت داشته باشد.

حضرتی ادامه داد: بر اساس این ابلاغیه مدل جدید پرداخت کارانه طراحی و شبیه سازی و مدت ۳ ماه در چند دانشگاه پایلوت می شود و تلاش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در جهت پرداخت معوقات اضافه کار در بیمارستانهای تابعه دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی کشور صورت پذیرد به نحوی که حداکثر ۳ ماه معوقه وجود داشته باشد.