پیاز کوتاه نمی‌آید
در جدیدترین قیمت تعیین شده برای انواع میوه و تره‌بار در میدان مرکزی تهران همچنان خبری از کاهش قیمت پیاز نسبت به هفته های گذشته نیست.
به گزارش صبحانه، در جدیدترین قیمت تعیین شده برای انواع میوه و تره‌بار در میدان مرکزی تهران همچنان خبری از کاهش قیمت پیاز نسبت به هفته های گذشته نیست.

قیمت انواع میوه و تره‌بار در میدان مرکزی میوه و بار تهران کشف و رعایت آن برای تمامی فروشندگان این مرکز در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه جاری الزامی است.
قیمت‌های عمده فروشی به منظور نظارت و کنترل قیمت عمده و خرده‌فروشی رصد و تعیین شده است و به منزله خرید از تولیدکننده نیست.
قیمت‌های عمده فروشی بر اساس استعلام روزانه از بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران و اعمال نظر کارشناسان اتحادیه بارفروشان، جهاد کشاورزی و اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران کشف و به تایید واحد‌های بازرسی و نظارت اصناف میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران می‌رسد.
نرخ‌های اعلام شده باید از سوی تمامی فروشندگان عمده (صاحبان حجره و همکاران صنفی) رعایت و در فاکتور فروش نیز معتبر درج شود. فروشندگان باید فاکتور سربرگ‌دار با درج قیمت واقعی) به نام صاحب حجره پس از مهر و امضا به خریدار تحویل نمایند.


منبع:میزان