زمان برگشت ارز صادرکنندگان سال ۹۷ تمدید شد
بانک مرکزی اعلام کرد: کلیه صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ تا پایان دی امسال فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی سال یاد شده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام کنند.
زمان برگشت ارز صادرکنندگان سال ۹۷ تمدید شدبه گزارش صبحانه،با توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم کماکان موفق به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ خود به چرخه اقتصادی کشور نشده اند به اطلاع می‌رساند: متعاقب توافقات انجام یافته با سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ تا پایان دی امسال فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی سال یاد شده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام کنند.

بدیهی است در پایان مهلت یاد شده اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی کشور توسط این بانک ارسال خواهد شد.

همچنین به آگاهی می‌رساند اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تا پایان آبان امسال به سازمان امور مالیاتی کشور توسط این بانک ارسال شده است. ‏/میزان