بومی سازی ۸۵ قطعه از محصولات ایران خودرو
شرکت ایران خودرو اعلام کرد: در مجموع سه میز تخصصی تعمیق ساخت داخل ۸۵ قطعه از محصولات این خودروساز توسط ۳۹ سازنده وبا کاهش ارزبری سالانه ۱۲۷ میلیون یورو بومی سازی می‌شود.
بومی سازی ۸۵ قطعه از محصولات ایران خودروبه گزارش صبحانه،براین اساس باهمکاری ۳۲ قطعه سازبرای داخلی سازی ۶۸ قطعه از میزهای اول ودوم خودکفایی انجام و تعداد زیادی از آن‌ها به تولید انبوه رسیده است وبه زودی هفت قطعه مهم‌تر به تولید انبوه خواهد رسید.

برای تحقق اهداف بومی سازی قطعات نیازمند سرمایه گذاری و حمایت دولت ومجلس شورای اسلامی است.

اگر صندوق نوآوری وشکوفایی بتواند بخشی از نیاز صنعت قطعه سازی را برطرف کند، هم روند داخلی سازی قطعات تسریع می‌شود وهم کاهش ارزبری محقق خواهدشد.