تصویر کمتر دیده‌شده از رهبری در لباس بلوچ‌ها
سایت دفتر رهبری تصویری قدیمی از سال‌های جوانی آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر کرده که به نظر می رسد متعلق به سال‌های مبارزات ایشان در پیش از انقلاب و دوره تبعیدشان از سوی رژیم پهلوی به ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان باشد.
تصویر کمتر دیده‌شده از رهبری در لباس بلوچ‌ها