نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۸ آبان ۹۸ +جدول
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند، ۱۸ ارز کاهش و ۱۸ ارز افزایش یافت.
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۸ آبان ۹۸ +جدول
به گزارش صبحانه،بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند، ۱۸ ارز کاهش و ۱۸ ارز افزایش یافت.

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۸ آبان ۹۸ +جدول

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۸ آبان ۹۸ +جدول