مشمولان غایب چگونه معافیت کفالت دریافت می‌کنند؟
درباره چگونگی دریافت معافیت کفالت برای غایبین بیشتر بدانید.
مشمولان غایب چگونه معافیت کفالت دریافت می‌کنند؟به گزارش صبحانه، برخی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی غایب که متقاضی دریافت معافیت کفالت هستند، درباره شرایط دریافت این معافیت سوالاتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی می‌شود که غیبت نداشته باشند، مگر اینکه در زمان احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند، که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.