عکس/مرسدس الماس نشان در تبریز!
بدنه این ماشین ظاهرا پوشیده از کریستال سوارووسکی و قسمت بالایی هم مات شده است.
عکس/مرسدس الماس نشان در تبریز!