نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۵ مهر ۹۸ +جدول
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۲۶ ارز کاهش و ۹ ارز افزایش یافت.
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۵ مهر ۹۸ +جدول
به گزارش صبحانه،امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۲۶ ارز کاهش و ۹ ارز افزایش یافت.

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۵ مهر ۹۸ +جدول

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۵ مهر ۹۸ +جدول