برای هر نخ سیگار چقدر باید عوارض بدهید؟
گمرک ایران در بخشنامه ای بر لزوم اخذ عوارض خرده فروشی سیگار به ازای هر نخ ۶۰۰ ریال تاکید کرد.
برای هر نخ سیگار چقدر باید عوارض بدهید؟
به گزارش صبحانه،علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور موضوع اخذ عوارض خرده فروشی سیگار به ازای هر نخ ۶۰۰ ریال موضوع بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۹۰ را ابلاغ کرد./خبرآنلاین

برای هر نخ سیگار چقدر باید عوارض بدهید؟