قیمت خودروهای وارداتی در بازار +جدول
دنیای اقتصاد قیمت برخی خودروهای وارداتی را اعلام کرد.
به گزارش صبحانه،جدول زیر قیمت برخی خودروهای وارداتی در بازار تهران را نشان می دهد. 

قیمت خودروهای وارداتی در بازار