طی بهار سال جاری؛
کدام استان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند؟
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران،استان همدان با ۶.۱ درصد و پس از آن فارس با ۷ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور بودند.
کدام استان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند؟
به گزارش صبحانه،براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال از مجموع ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۴۳۱ نفر جمعیت فعال کشور، ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۴۴ نفر شاغل و ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر بیکار بوده‌اند.

به علاوه تعداد اشتغال ناقص در این فصل حدود ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۶۱۵ نفر است که ۱۰ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش یافته است.

در این میان استان همدان با ۶.۱ درصد و پس از آن فارس با ۷ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور بودند. بیشترین میزان بیکاری هم متعلق به چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۷ درصد است و استان‌های خوزستان با ۱۶.۲ درصد، لرستان ۱۶.۱ درصد و هرمزگان ۱۵.۹ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

نرخ بیکاری در استان همدان در حالی روند کاهشی را نشان داده و به ۶.۱ درصد در بهار امسال رسیده است که این نرخ در زمستان سال گذشته ۱۱.۶ درصد گزارش شده بود و طی مدت مشابه سال ۹۷ یعنی بهار سال قبل ۸.۲ درصد بوده است.

شکاف بیکاری استان‌ها نشان دهنده فاصله بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ بیکاری استان‌ها در یکسال است که این شاخص از تفاضل بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ به دست می‌آید.

نرخ بیکاری استان تهران نیز در بهار امسال، ۱۰.۱ درصد گزارش شده که با توجه به تجربه بیکاری ۱۲.۳ درصدی در بهار سال گذشته می‌توان گفت که بیکاری در تهران ۲.۲ درصد کاهش یافته است. البته نرخ مشارکت اقتصادی در تهران از ۴۰.۱ درصد به ۳۹.۷ درصد رسیده و کاهشی ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به استان گیلان اختصاص دارد و پس از آن مازندران، زنجان، خراسان شمالی و همدان در میان استان‌های کشور از نرخ مشارکت بیشتری برخوردار بوده‌اند.

بررسی اشتغال بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۶ بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در رتبه‌های بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۵ درصد و کشاورزی با ۱۸.۹ درصد قرار دارد.

سهم شاغلان بخش کشاورزی در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲ درصد به بخش صنعت ۳ درصد افزایش داشته در حالی که از سهم شاغلان بخش خدمات ۵ درصد کاسته شده است./میزان

کدام استان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند؟