طبق اعلام بانک مرکزی؛
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ +جدول
نرخ ۲۲ ارز بین بانکی کاهش یافت و بر همین اساس پوند با کاهش نرخ، ۵۴۴۴ تومان به واردکنندگان تخصیص داده شد.
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ +جدول
به گزارش صبحانه،بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز‌های بین بانکی ثابت ماند، ۱۴ ارز افزایش و نرخ ۲۲ ارز بین بانکی کاهش یافت که بر همین اساس پوند با کاهش نرخ، ۵۴۴۴ تومان به واردکنندگان تخصیص داده شد.

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ +جدول

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ +جدول