کشف ۴۹ کیلو تریاک از کامیون ایرانی در آستارا
کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان روز سه شنبه ادعا کرد که ماموران گمرک آستارا ، از ترانزیت و قاچاق 49 کیلوگرم مواد مخدر از ایران به اروپا جلوگیری کرده اند .
به گزارش صبحانه،کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان روز سه شنبه ادعا کرد که ماموران گمرک آستارا ، از ترانزیت و قاچاق 49 کیلوگرم مواد مخدر از ایران به اروپا جلوگیری کرده اند .

بنا به این گزارش ، شعبه مبارزه با تخلفات اداره گمرک آستارای جمهوری آذربایجان اطلاعاتی درباره تلاش برای انتقال مقدار زیادی مواد مخدر از ایران به اروپا، از طریق خاک جمهوری آذربایجان دریافت کرد .

این گزارش افزود: بر اساس اطلاعات دریافت شده یک دستگاه کامیون متعلق به تبعه ایرانی و حامل وسایل برقی که قرار بود به مقصد دانمارک حرکت کند از سوی مامورین اداره گمرک آستارای جمهوری آذربایجان متوقف شد .

در جریان بازرسی های انجام گرفته با استفاده از سگ آموزش دیده 49 کیلوگرم و 200 گرم تریاک بسته بندی شده در این کامیون کشف و مصادره شد.

این گزارش افزود: در حال حاضر تحقیقات بیشتر در این رابطه توسط نیروهای انتظامی ادامه دارد .


منبع:ایرنا