عکس/ طوفان در فرودگاه امام خمینی(ره)
باد شدید و خاک و رگبار پراکنده باران عصر امروز مناطقی از تهران را فرا گرفت.
عکس/ طوفان در فرودگاه امام خمینی(ره)