پیگیری افزایش قیمت گذاری نرخ شکر ؟
انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران موضوع قیمت گذاری ۲۱۰۰ تومانی هر کیلو شکر سفید تولیدی کارخانجات قند و شکر را به شدت پیگیری می کند. این موضوع در نهایت تا اردیبهشت ماه سال ۹۳ تعیین تکلیف می شود.

به گزارش صبحانه، هم اکنون هر کیلو شکر سفید فله در درب کارخانه به قیمت ۱۹۰۰ تومان فروخته می شود.

در عین حال اغلب کارخانجات تولید قند و شکر بویژه آندسته از شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به ۳۱ شهریور ماه و ۲۹ اسفند ماه هر سال است سعی کرده اند با دپوی محصولات خود و انتقال موجودی انبارها به سال مالی بعد از منافع قیمت گذاری جدید بهره بیشتری دریافت کنند.

گفتنی است پس از تعیین نرخ تعرفه گمرکی ۴ و یا حتی ۱۷ درصدی واردات شکر ، حرف و حدیث ها از تعیین نرخ ۳۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه گمرکی واردات شکر خام  حکایت دارد.