تراشیدن سبیل چه حکمی دارد؟
تراشیدن سبیل حکمش چیست؟ و آیا می‌توان آن را خیلی بلند کرد؟
به گزارش صبحانه، تراشیدن سبیل و باقی گذاشتن و بلند نمودن آن فی نفسه اشکال ندارد؛ بله، بلند نمودن آن به مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه است.

منبع: کانال رسمی تلگرام فتاوای رهبر انقلاب