آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
آیا با ثبت نام دوباره برای پرداخت یارانه موافقید؟
بله
39.35%
خیر
51.22%
نیاز به تأمل بیشتر دارد
9.43%
تعداد کل آراء : 615