آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
آیا با انتقال پایتخت از تهران موافقید؟
موافقم
59.28%
مخالفم
33.13%
طرح این بحث زود است
7.6%
تعداد کل آراء : 803