آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
کدام سهام برای شما جذاب تر است؟
سهام بانکی
20.17%
سهام فولاد و صنعت
42.02%
سهام خودرویی
17.65%
سهام دارویی و غذایی
20.17%