آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
کدام سهام برای شما جذاب تر است؟
سهام بانکی
22.54%
سهام فولاد و صنعت
40.38%
سهام خودرویی
15.12%
سهام دارویی و غذایی
21.97%