آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
کدام سهام برای شما جذاب تر است؟
سهام بانکی
22.66%
سهام فولاد و صنعت
40.33%
سهام خودرویی
15.38%
سهام دارویی و غذایی
21.62%