آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
اولویت اول هزینه های شما در نوروز چیست؟
خرید لباس نو
19.4%
خرید لوازم پذیرایی از مهمان
25.75%
رفتن به مسافرت
28.93%
هنوز تصمیم نگرفته ام
25.92%