آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
بهترین راه کمک به خسارت دیدگان «پلاسکو» چیست؟
خرید پوشاک ایرانی
43.68%
بیمه بیکاری
13.79%
افزایش وام
16.78%
معافیت از مالیات و عوارض
25.75%