آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
آیا دریافت هدیه توسط نمایندگان مجلس برای کمک به محرومان را موافق با شأن آنها می دانید؟
بله
11.42%
خیر
75.22%
راه‌های دیگری انتخاب شود
13.36%
تعداد کل آراء : 464