آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
آمدن ترامپ چه تاثیری در وضعیت اقتصادی ایران دارد؟
تاثیری ندارد
18.51%
بهتر می شود
12.6%
بدتر می شود
33.68%
بستگی به نگاه مسئولان دولتی دارد
35.21%