آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
آمدن ترامپ چه تاثیری در وضعیت اقتصادی ایران دارد؟
تاثیری ندارد
18.06%
بهتر می شود
12.85%
بدتر می شود
33.15%
بستگی به نگاه مسئولان دولتی دارد
35.94%