آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
بهترین واکنش به توقیف 2 میلیارد دلار توسط آمریکا چیست؟
شکایت بین المللی
70.46%
تعلیق برجام
20.6%
توقف مراودات اقتصادی
2.14%
توقف مذاکرات سیاسی
6.8%