آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
زمان منطقی برای مشخص شدن آثار برجام چقدر است؟
بلافاصله پس از اعلام
8.62%
ابتدای سال آینده
14.07%
حداقل یک سال
46.25%
به میزان سالهای تحریم
31.07%