آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
«فروش قسطی مسکن» بیشتر به نفع کدام بخش است؟
قشر متوسط
12.64%
بانک ها
48.61%
سازندگان مسکن
21.56%
آمارهای دولتی
17.19%