آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
وام 25 میلیونی خرید خودرو بیشتر به سود چه گروهی است؟
بانک ها
25.16%
خریداران عادی
2.8%
خودروسازان
66.7%
وزارت صنعت
5.33%
تعداد کل آراء : 1856