آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
بهترین راه مقابله با موسسات مالی غیرمجاز چیست؟
تعطیلی فوری
59.82%
اخذ مالیات سنگین از سپرده گذاران
5.53%
ادغام سریع در بانکهای موجود
18.59%
ارائه تسهیلات برای اخذ مجوز
16.05%
تعداد کل آراء : 1807