آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
برنده مناظره احتمالی روحانی و احمدی نژاد چه کسی است؟
حسن روحانی
22.93%
محمود احمدی نژاد
27.07%
مناظره برگزار نمی شود
50%
تعداد کل آراء : 532