آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
توافق هسته ای روی چه بخش هایی تاثیر مثبت می گذارد؟
بازار مسکن
14.78%
بورس
21.64%
صادرات
23.18%
افزایش تولید ملی
40.4%