آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
با حذف یارانه خانوارهایی با درآمد بیش از 2.5 میلیون موافقید؟
بله
43.84%
خیر
34.86%
توافق دولت و مجلس ملاک باشد
2.07%
سقف در نظرگرفته شده کم است
19.23%
تعداد کل آراء : 2272