آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
پرداخت کارمزد دستگاههای کارتخوان بر عهده چه کسی باشد؟
مشتری
4.53%
فروشنده
8.59%
بانک عامل
66.28%
بانک مرکزی
20.61%
تعداد کل آراء : 3668