آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
چرا شهرهای ایران آب آشامیدنی ندارند؟
مصرف بیش از حد مردم
30.36%
کم کاری دولتهای گذشته
31.22%
بی توجهی رسانه ها به اطلاع رسانی
3.17%
هرز آب در کشاورزی و صنعت
35.25%
تعداد کل آراء : 1041