آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
آیا تابحال سند چشم انداز 20ساله ایران را مطالعه کرده اید؟
بله
13.26%
مطمئن نیستم
4.79%
خیر
81.95%
تعداد کل آراء : 1003