آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
هزینه منطقی نگه داشتن کی‌روش چقدر است؟
سالانه 5 میلیارد تومان
52.49%
بین 5 تا 8 میلیارد تومان
19.73%
تا 10 میلیارد تومان
12.84%
تا 15 میلیارد تومان
14.94%
تعداد کل آراء : 522