آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
چرا ایران مقابل بوسنی نتیجه نگرفت؟
فقدان انگیره لازم
15.08%
نبود استرس در تیم بوسنی
9.69%
اشتباهات فردی
10.31%
واقعیت فوتبال ایران همین بود
64.92%
تعداد کل آراء : 650