آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
آیا با اجرای تعطیلات زمستانی و کاهش تعطیلات نوروز موافق هستید؟
بله
37.69%
خیر
50.77%
نیاز به تأمل بیشتر دارد
11.54%
تعداد کل آراء : 130