آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
با کدام روش برای جذب نقدینگی موافقید؟
بالا بردن سود بانکی
35.22%
افزایش سود اوراق مشارکت
9.86%
حذف یارانه برخی اقشار
10.23%
نیاز به ابتکارات جدید است
44.7%
تعداد کل آراء : 1593