آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
از عملکرد اقتصادی کابینه راضی هستید؟
بله
خیر
تا حدودی
فرقی با دولت قبل نداشت