آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
آمدن ترامپ چه تاثیری در وضعیت اقتصادی ایران دارد؟
تاثیری ندارد
بهتر می شود
بدتر می شود
بستگی به نگاه مسئولان دولتی دارد