آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
اعلام اموال کاندیداهای ریاست جمهوری چه تاثیری در رأی شما دارد؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
تاثیری ندارد