دستور دولت به همه وزرا برای «تغییر کاربری اراضی» قبل از واگذاری +سند - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۸۵۴۶۷
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۲
اختصاصی صبحانه/
در ادامه این ابلاغیه تاکید شده است که مسئولان مربوطه موظفند ضمن ایجاد ارزش افزوده برای ملک مورد نظر و با لحاظ منافعی که در نتیجه این امر عاید دولت می شود، توجه داشته باشند که دستگاههای اجرایی راسا مجاز به فروش اموال غیرمنقول خود نیستند.
به گزارش صبحانه، یکی از راههایی که همواره از سوی دستگاههای اجرایی برای تملک دارایی های سرمایه ای یا تکمیل پروژه ها و ساختمانهای نیمه تمام در نظر گرفته می شد، فروش اموال و املاک مازاد بوده است که قوانین بودجه نیز هر ساله، روش هایی را برای کمک به این موضوع در نظر می گیرد.

بر اساس بند "ن" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 کل کشور، به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده شده بود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت اقتصاد، به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هر یک از استان‌های ذی‌ ربط ارسال کنند.

دستگاه‌ها نیز موظف شده بودند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز کنند. پس از آن 100 درصد وجوه واریز شده، با مجوز خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه ذی ‌ربط قرار می گیرد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله شود.

بر اساس بخشنامه مهرماه سال 93 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به همه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و استانداری ها نیز که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده بود، تاکید شده که به منظور رعایت غبطه دولت و حفظ منافع عمومی، دستگاههای دولتی که قصد فروش اموال غیرمنقول خود را دارند، با توجه به شیوه درج شده در قانون بودجه سال 93 (مدل فوق) کاربری اموال یاد شده را در جهت ارزش افزوده تغییر دهند.

تغییر کاربری

اما ظاهرا تاکیدات معاون اول رییس جمهور کافی نبوده است چراکه بر اساس بخشنامه جدید دبیر هیئت دولت به همه اعضای کابینه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که موضوع نحوه تغییر کاربری اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی در جلسه 17 ابان ماه هیئت وزیران مطرح و مقرر شده است که دستگاههای مشمول، مکلفند در صورتی که قصد فروش اموال غیرمنقول خود را دارند، قبل از هرگونه اقدامی در این زمینه، نسبت به تغییر کاربری املاک اقدام کنند.

در ادامه این ابلاغیه تاکید شده است که مسئولان مربوطه موظفند ضمن ایجاد ارزش افزوده برای ملک مورد نظر و با لحاظ منافعی که در نتیجه این امر عاید دولت می شود، توجه داشته باشند که دستگاههای اجرایی راسا مجاز به فروش اموال غیرمنقول خود نیستند.
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: