کسری بودجه ای در کار نیست - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۲۴۶۴۶۱
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۳
کافی است به چگونگی خلق نقدینگی در کشور طی سالهای 80 تا 99 توجه کنیم تا به این نکته پی ببریم که قصه کسری بودجه زاییده ذهن نئولیبرال دلواپس نقدینگی است.
به گزارش صبحانه،در دوره ۹۹-۱۳۸۰ حجم نقدینگی با ۱۰۸ برابر افزایش به ۳۴۸۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۹ بالغ گردید. در این دوره، رشد ضریب فزاینده خلق نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) با سهم ۵۷ درصد، اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی با سهم ۱۱ درصد و دولت+بانک مرکزی با سهم ۳۱ درصد در خلق نقدینگی سهم داشتند.

بدین ترتیب بانکها با سهم ۶۹ درصد عامل مسلط خلق نقدینگی در دوره ۹۹-۱۳۸۰ به شمار می روند.
اقتصاد خوانده های نئولیبرال دلواپس نقدینگی که در برابر خلق نقدینگی توسط بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی سکوت یا پشتیبانی می کنند، هم اکنون با فرافکنی کسری بودجه دولت را عامل خلق نقدینگی معرفی می کنند.

زهکش منابع اقتصاد ایران و عامل اصلی خلق نقدینگی و به تبع آن شوکهای ارزی و قیمتی بانکها و بنگاههای خصولتی هستند که منابع خام و اولیه و مالی اقتصاد ایران را می بلعند و دولت و بانک مرکزی (و همچنین وکیل الخصولتی ها) کارگزار آنها هستند.

نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: