جزئیات ارز مصرفی ایران‌ایر برای واردات - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۲۳۶۳۵۱
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۰
درآمد عملیاتی هما در سال 97 رقم 38 هزار و 455 یوآن چین، درآمد کیترینگ و هندلینگ 1757 یوآن، خرید خدمات 397 هزار و 212 یوآن و هزینه‌‌های حقوق 474 و 546 یوآن است.
جزئیات ارز مصرفی ایران‌ایر برای وارداتبه گزارش صبحانه، طبق صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در بخش «تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی» در ارتباط با «بدهی‌های احتمالی» موضوع ماده 235 اصلاحیه قانون تجارت، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی شرکت هواپیمایی چابهار و ایران‌ایر تور بابت خرید هواپیما تضمین شده است.

به بنا به اطلاعات دریافتی از بانک ملی ایران شعبه وحدت، در پایان سال 96 بدهی معوق شرکت هواپیمایی چابهار مبلغ 87 میلیون و 263 هزار و 198 یورو و مبلغ 7 میلیون 247 هزار 204 دلار شامل اصل، سود، سود دوره تأخیر و وجه التزام است که مبلغ 25 میلیون و 184 هزار 795 یورو بابت 13 فروند هواپیمای فوکر در سال مالی 96 در دفاتر شناسایی شده  است.

تضمین بدهی مربوط به هواپیماهای MD در حساب‌های انتظامی شناسایی شده است.

در مورد تسهیلات دریافتی شرکت ایران‌ایر تور به مبلغ 27 میلیون و 795 هزار و 147 یورو در هنگام واگذاری آن شرکت طی نامه شماره 4634/م خ مورخه 26 فروردین 93 به سازمان خصوصی‌سازی مکاتبه و درخواست انتقال و رفع اثر تضامین مربوطه شده است و آن سازمان نیز مراتب رفع اثر از تضمین‌های ارائه شده از سوی این شرکت را طی نامه شماره 18516/41 مورخه 17 آذر 94 به خریدار و این شرکت اعلام کرده اما با وجود مکاتبات انجام شده بانک مذکور تضمین بدهی ایران‌ایر تور توسط ایران‌ایر را مجدداً درخواست کرده است.

شرکت از بابت ساختمان‌های در دست تکمیل و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای (به استثنای خرید هواپیما) نیز دارای تعهد سرمایه‌ای بوده که میزان دقیق آن مشخص نیست.

* معاملات ایران‌ایر با شرکت‌های بازرگانی و فرودگاهی هما‌

طبق صورت‌های مالی ایران‌ایر در سال منتهی به 29 اسفند 97، معاملات انجام شده و مانده حساب نهایی هما با سایر اشخاص وابسته در سال مالی مورد گزارش با شرکت بازرگانی هما، شرکت فرودگاهی هما، شرکت هما‌تک، شرکت تعاونی همایار، شرکت هواپیمایی چابهار و صندوق بازنشستگی بوده است.

توضیح اینکه معاملات انجام شده ایران‌ایر با شرکت بازرگانی هما که نمایندگی فروش بلیت و خدمات فروش بار، چارتر و سایر را دارد در خرید کالا و خدمات 866 میلیون 500 هزار تومان و در تضامین دریافتی 288 میلیون تومان بوده است و بدین ترتیب مانده خالص طلب سال 97 عدد 859 میلیون و 400 هزار تومان بوده است.

معامله انجام شده ایران‌ایر با شرکت فرودگاهی هما به عنوان خدمات اپراتوری رمپ و پروازهای هما در بخش خرید کالا و خدمات 34 میلیارد و 568 میلیون و 700 هزار تومان و در بخش تضامین دریافتی 3 میلیارد و 398 میلیون و 100 هزار تومان بوده است و مانده خالص طلب 97 در این بخش 3 میلیارد و 362 میلیون و 100 تومان است.

معاملات انجام شده هما با شرکت تعاونی همایار به عنوان نمایندگی فروش بلیت و سایر خدمات حجمی در بخش خرید کالا و خدمات 15 میلیارد و 484 میلیون و 200 هزار تومان و در بخش تضامین دریافتی 624 میلیون و 400 هزار تومان و مانده حساب نهایی آنها در سال 97 عدد 89 میلیون و 200 هزار تومان بوده است.

معاملات انجام شده ایران‌ایر با هواپیمایی چابهار در بخش خرید کالا و خدمات 955 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که در حوزه اجاره هواپیما مانده حساب نهایی در سال مورد گزارش 368 میلیارد و 558 میلیون و 200 هزار تومان بوده است.

معاملات انجام شده ایران‌ایر با صندوق بازنشستگی در مورد وجوه دریافتی از بابت بازنشستگان در بخش کالا و خدمات 192 میلیارد تومان بوده است.


* دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی ایران‌ایر در پایان سال 97

دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی ایران‌ایر در پایان سال 97 به شرح زیر است:

در ارز دلار موجودی نقد هما 172 هزار و 952 دلار، دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری 61 میلیون و 695 هزار و 824دلار، پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری 27 میلیون و 651 هزار و 599 دلار و جمعاً‌ 34 میلیون و 217 هزار و 177 دلار مجموع دارایی‌های ارزی دلاری هما در سال 97 است.

موجودی نقد هما در ارز یورو 1 میلیون و 795 هزار و 366 یورو، دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری 6 میلیون و 49 هزار و 607 یورو، پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 28 میلیون و 966 هزار و 717 یورو، تسهیلات 518 میلیون و 631 هزار و 152 یورو و جمعاً 539 میلیون و 752 هزار و 896 یورو بدهی ارزی هما در بخش ارز یورو است.

در ارز دلار کانادا، موجودی نقد هما 787 دلار، دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 2 میلیون و 121 هزار و 867 دلار و پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 76 هزار و 280 دلار جمعاً 2 میلیون و 46 هزار و 374 دلار دارایی دلاری (دلار کانادا) است.

در ارز یوآن چین موجودی نقد هما در سال مورد مطالعه 175 هزار و 238 یوآن و دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 2 هزار و 156 یوآن جمعاً دارایی هما در این ارز 177 هزار و 394 یوآن است.

در ارز کرون دانمارک دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری هما 5 میلیون و 242 هزار و 350 کرون و پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری 350 کرون جمع دارایی‌های هما در این ارز 5 میلیون و 242 هزار کرون است.

در روپیه هند، موجودی نقد هما 57 میلیون و 360 هزار و 290 روپیه، دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 6 میلیون و 248 هزار و 557 روپیه، پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 188 هزار و 977 روپیه و جمعاً 63 میلیون و 797 هزار و 824 روپیه دارایی هما در ارز روپیه در سال 97 است.

در بخش ارز لیر ترکیه موجودی نقد هما 171 هزار و 947 لیر دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 89 هزار و 261 لیر و جمعاً 261 هزار و 208 لیر دارایی هما در پایان سال 97 در حوزه لیر ترکیه است.

در ارز درهم امارات موجودی نقد هما یک میلیون و 607 هزار و 450 درهم، دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 6 میلیون و 975 هزار و 299 درهم، پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری12 هزار و 315 درهم همچنین تسهیلات 67 میلیون و 107 هزار و 655 درهم است. بنابراین جمع بدهی هما در این حوزه 72 میلیون و 487 هزار 819 درهم است.

همچنین دیگر دارایی‌ها و بدهی‌ها پولی و ارزی هما در سال 97 را می‌توانید در جدول پایین مشاهده کنید.


* ارز حاصل از ارائه خدمات صادراتی و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت

در ارز حاصل از ارائه خدمات صادراتی و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

ایرا‌ن ایر 592 دینار بحرین در سال 97 خرید خدمات داشته است.

درآمد عملیاتی هما در سال مورد مطالعه 5891 دلار کانادا و خرید خدمات 6199دلار است.

درآمد عملیاتی هما در سال 97 رقم 38 هزار و 455 یوآن چین، درآمد کیترینگ و هندلینگ 1757 یوآن چین، خرید خدمات 397 هزار و 212 یوآن و هزینه‌‌های حقوق 474 و 546 یوآن است.

ایران‌ایر در سال 97 عدد 3 میلیون و 766 هزار و 197 درهم امارات درآمد عملیاتی داشته است؛ درآمد کیترینگ و هندلینگ نیز 4981 درهم، خرید دارایی 99 درهم، خرید قطعات و مواد اولیه 5 میلیون و 921 هزار و 737 درهم هزینه‌های مالی 545 هزار و 601 درهم، خرید خدمات 8 میلیون و 790 هزار و 158 درهم و هزینه‌های حقوق یک میلیون و 709 هزار و 20 درهم بوده است.

در ارز پوند انگلیس درآمد عملیاتی ایران‌ایر در سال 97، 4 میلیون و 921 هزار و 470 پوند، درآمد کیترینگ و هندلینگ و غیره 824 پوند، خرید دارایی‌ 7 هزار و 750 پوند، خرید قطعات و مواد الویه 298 هزار و 149 پوند، خرید خدمات 3 میلیون و 256 هزار و 257 پوند و هزینه‌های حقوق 297 هزار و 492 پوند بوده است.

در ارز دلار آمریکا درآمد عملیاتی هما در سال مورد مطالعه یک میلیون و 184 هزار و 765 دلار، درآمد کیترینگ و هندلینگ 30 میلیون و 736 هزار و 218 دلار، خرید دارایی 151 هزار و 578 دلار، خرید قطعات و مواد اولیه 4 میلیون 936 هزار و 699 دلار، خرید خدمات 10 میلیون و 562 هزار و 640 دلار و هزینه‌های حقوق 843 هزار و 648 دلار است./فارس

نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: