جزئیات سپرده گذاری متقاضیان ثبت نام مسکن ملی - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۲۰۲۹۷۹
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۴
انارکی با تاکید بر این مطلب که اولویت طرح اقدام ملی مسکن با صاحبان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم است، از دریافت سود ۶ درصدی در بافت فرسوده و سود ۸ درصدی در سایر بافت‌ها خبر داد
جزئیات سپرده گذاری متقاضیان ثبت نام مسکن ملیبه گزارش صبحانه،ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک‌مسکن ، جزئیات اقدامات آن بانک در خصوص طرح اقدام ملی و همچنین اصل و سود تسهیلاتی که بانک به واجدان شرایط دریافت تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن پرداخت می‌کند را تشریح کرد.

مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر این مطلب که در ارایه تسهیلات مسکن برای طرح اقدام ملی اولویت با افرادی است که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: متقاضیان واجد شرایطی که در بانک مسکن و صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند و مهلت دریافت تسهیلات آن‌ها فرارسیده است در اولویت بانک مسکن برای طرح اقدام ملی هستند.

رحیمی‌انارکی افزود: متقاضیان واجدشرایط حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم چنانچه در بافت فرسوده بخواهند از تسهیلات بانک استفاده و در طرح اقدام ملی مسکن صاحب خانه شوند نرخ سود ۶ درصد و در سایر بافت‌ها با نرخ سود ۸ درصد پرداخت اصل و سود تسهیلات را در مدت حداکثر ۱۲ سال خواهند داشت.

وی یادآور شد: حداقل مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در شهر تهران ۱۳.۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۶.۷ میلیون تومان برای استفاده از سقف‌های تسهیلاتی ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان طی مدت سه سال است. همچنین حداقل مدت انتظار برای استفاده از تسهیلات مذکور یکسال است که در شهر تهران با واریز ۴۰ میلیون تومان، در شهر‌های میانی (مراکز استان‌ها و شهر‌های ۲۰۰ هزار نفر جمعیت) ۳۰ میلیون تومان و برای شهر‌های کوچک ۲۰ میلیون تومان است که پس از گذشت یکسال، دارندگان این حساب می‌توانند به صورت انفرادی به ترتیب، ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان دریافت کنند.

مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: هم‌اکنون حدود ۳۵۰ هزار نفر از دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط بهره‌مندی از طرح اقدام ملی مسکن هستند که به عنوان متقاضیان بالقوه این طرح به شمار می‌روند.

رحیمی‌انارکی: هم‌اکنون حدود ۳۵۰ هزار نفر از دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط بهره‌مندی از طرح اقدام ملی مسکن هستند که به عنوان متقاضیان بالقوه این طرح به شمار می‌روند.

به گفته رحیمی‌انارکی، دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به صورت انفرادی در بافت فرسوده شهر تهران که مهلت دریافت تسهیلات آن‌ها فرارسیده است در بازه زمانی ۱۲ ساله با پرداخت ۷۸۰ هزار تومان قسط ماهیانه، سودی معادل ۳۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۴۶ تومان را به بانک پرداخت می‌کنند که با اصل ۸۰ میلیون تومانی که دریافت کرده اند باید ۱۱۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۴۶ تومان به بانک در مدت ۱۲ سال پرداخت کنند.
جزئیات ارایه تسهیلات به متقاضیان دارنده حساب پس‌انداز یکم در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های کوچک

وی افزود: دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به صورت انفرادی نیز در خارج از بافت فرسوده شهر تهران که سود آن ۸ درصد است در مدت ۱۲ سال با پرداخت ماهیانه ۸۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان قسط، سودی معادل ۴۴ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۳۷ تومان به بانک پرداخت می‌کنند که با اصل رقمی که دریافت کرده اند در بازه زمانی ۱۲ سال، ۱۲۴ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۳۷ تومان پرداخت خواهند کرد.

رحیمی انارکی گفت: برای زوجین در شهر تهران حداکثر ۱۶۰ میلیون تومان از بانک مسکن دریافت می‌کنند، در بافت فرسوده با پرداخت حدود یک میلیون و ۵۶۱ هزار تومان در ۱۲ سال، سودی معادل ۶۴ میلیون ۸۳۵ هزار تومان به بانک پرداخت می‌کنند که با رقم اصل مبلغی که دریافت کرده‌اند باید معادل ۲۲۴ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان پرداخت کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: برای زوجین نیز در خارج از بافت فرسوده شهر تهران، رقم ماهیانه اقساط مسکن، یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان است که اصل سود این دسته از متقاضیان در بازه ۱۲ ساله ۸۹ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان با سود ۸ درصد برآورد شده است و در مجموع با اصل مبلغی که از بانک دریافت کرده‌اند، متقاضیان ۲۴۹ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

رحیمی‌انارکی همچنین در خصوص جزئیات تسهیلات دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا سقف ۶۰ میلیون تومان نیز با تفکیک بافت فرسوده از سایر بافت‌ها، گفت: در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت متقاضیان واجدشرایط که به صورت انفرادی هستند، ماهیانه ۵۸۵ هزار تومان در مدت ۱۲ سال پرداخت می‌کنند و در خارج از بافت نیز رقم ماهیانه اقساط متقاضیان ۶۴۹ هزار تومان است که رقم سود گروه اول در مدت ۱۲ سال، ۲۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و گروه دوم ۳۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان برآورد شده است.

به گفته وی، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، متقاضیان انفرادی اصل و سودی که پرداخت می‌کنند معادل ۸۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری برای همین گروه ۹۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان است.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص سایر شهر‌ها نیز توضیح داد: متقاضیان واجد شرایط که به صورت انفرادی هستند و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند ماهیانه ۳۹۰ هزار تومان در مدت ۱۲ سال پرداخت می‌کنند که رقم سود آن‌ها در بازه ۱۲ ساله، ۱۶ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان می‌شود و این افراد باید اصل و سودی معادل ۵۶ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به بانک بپردازند.

وی افزود: افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات از بانک مسکن و مشارکت در طرح اقدام ملی هستند در صورتیکه افتتاح حساب در بانک نداشته باشند رقم سودی که باید برای تسهیلات پرداخت کنند ۱۸ درصد است. در خارج از بافت نیز مبلغ ماهیانه پرداخت اقساط متقاضیان در بازه ۱۲ ساله، ۴۳۲ هزار تومان است که سود آن در این مدت ۲۲ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان برآورد شده و در مجموع این متقاضیان ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

به گفته رحیمی‌انارکی، برای زوجین در بافت فرسوده سایر شهر‌ها نیز که رقم ۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، ماهیانه مبلغ ۷۸۰ هزار تومان در بازه زمانی ۱۲ ساله در نظر گرفته شده که رقم سود این تسهیلات ۳۲ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان می‌شود. در مجموع زوجین واجدشرایط در بافت فرسوده رقمی معادل ۱۱۲ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان به بانک می‌پردازند.

وی ادامه داد: زوجین در خارج از بافت فرسوده سایر شهر‌ها نیز در ۱۲ سال، ماهیانه اقساط ۸۶۵ هزار تومان پرداخت می‌کنند که رقم سود این گروه ۴۴ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان می‌شود و در مجموع این متقاضیان اصل و سودی معادل ۱۲۴ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

مدیرعامل بانک‌مسکن با تاکید مجدد بر این مطلب که اولویت ارایه تسهیلات مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی به دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم است، گفت: کسانی که متقاضی دریافت تسهیلات از بانک مسکن و مشارکت در طرح اقدام ملی هستند در صورتیکه افتتاح حساب در بانک نداشته باشند باید رقمی معادل ۱۸ درصد سود پرداخت کنند که جزئیات آن‌ها بر مبنای سال بازپرداخت و همچنین رقمی که دریافت می‌کنند قابل محاسبه است.

در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی امسال و سال آینده احداث و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود. در این طرح ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را بنیاد مسکن، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را شرکت بازآفرینی شهری در قالب طرح بازآفرینی شهری و ۲۰۰ هزار واحد را شرکت عمران شهر‌های جدید بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارتخانه می‌سازند و در اختیار متقاضیان واجدشرایط که اقشار متوسط و کم درآمد هستند قرار می‌دهند./باشگاه خبرنگاران
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: